Podmínky členství

Základní podmínky členství v Asociaci půjčoven stavební techniky

1.Člen musí obchodovat v pronájmu stavební techniky v některém ze sortimentu,který je uveden níže.

Sortiment stavební techniky:

  • stavební stroje v celé šíři
  • malá mechanizace-nářadí,topení kompresory,vibrační technika
  • zdvihací technika-pracovní plošiny,stavební výtahy,lávky
  • zařízení stavenišť-kontejnery,buňky,oplocení,WC
  • elektrocentrály,osvětlení,pažení
  • lešení
  • vysokozdvižné vozíky
  • jeřáby
     

2.Člen provozuje půjčovnu stavební techniky odděleně od jiné obchodní činnosti tj.má samostatnou firmu,samostatnou pobočku,samostatné oddělení apod.
 

3.Člen má umístěny provozovny půjčovny v České Republice nebo Slovenské Republice event.v obou zemích.
 

4.Podmínkou členství je úhrada členského ročního poplatku.

Přihlášení