Požadované dokumenty

Seznam požadovaných dokumentů

K přihlášce za člena je třeba přiložit následující dokumenty:

 

  • Žádost o přijetí člena Asociace půjčoven stavební techniky
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Pokud se jméno zástupce, který bude v Asociaci jednat za žadatele neshoduje s osobou statutárního zástupce, je nutno předložit též plnou moc k zastupování společnosti v plném rozsahu vůči Asociaci. Plná moc musí být podepsána statutárním orgánem.

Přihlášení