Jarní zasedání členů Asociace půjčoven stavební techniky

Přidáno: 19. 6. 2015 11:23:19

19 Červen 2015

Dne 27. 5. 2015 proběhlo zasedání shromáždění členů Asociace půjčoven stavební techniky (APST) v Praze.

Asociace přivítala nového člena, kterým je firma ISERMAT zastoupená panem ředitelem Pavlem Karkulou. APST má nyní 10 významných půjčoven stavební techniky v České republice.
Cílem je další rozšíření členské základny.
Na zasedání byl prezentován vývoj trhu u pronájmu stavební techniky s tím, že celkový obrat za 1. čtvrtletí 2015 zaznamenal potěšitelný růst o 50 % oproti stejnému období roku 2014.
Zřetelný nárůst je meziročně patrný u komodit stavební stroje a malá mechanizace, kompresory, vibrační technika.
Při mírném růstu stavebnictví v ČR je otázkou, zda razantní nárůst pronájmu vydrží celý rok 2015. Projednán byl i záměr o další prezentace asociace v médiích, především odborných časopisech, odborných publikacích vydávaných např. ÚRS, SPS a dalších.
Je plánováno i eventuelní zveřejnění informací o APST v rakouském odborném tisku. V této souvislosti byla podána zpráva z jednání o spolupráci mezi rakouskou asociací MAWEV a asociací APST a SDSS. K setkání presidenta rakouské asociace pana Mag. Gerharda Eggera a českého presidenta APST a SDSS (Sdružení dovozců stavebních strojů) Ing. Františka Novotného došlo u příležitosti veletrhu MAWEV SHOW v Rakousku.

Přihlášení